Millenium Festival homepage

Background media

Main content area - Film

Films

Save the dates !

22.03.2021 News

De 2021 editie van het Millenium Festival zal plaatsvinden van 5 tot 30 mei, 2021!


Gezien de huidige situatie zullen de films in drie delen online worden gezet! Elk deel zal u toelaten een reeks films te bekijken op het Sooner platform in België. Deze films zullen dan toegankelijk zijn tot het einde van het festival of wanneer het aantal beschikbare plaatsen is opgebruikt.


Eerste deel van filmsonline op Sooner vanaf 5.05 
Tweede deel van films: online op Sooner vanaf 12.05
Derde deel van films: online op Sooner vanaf 19.05


Deze digitalisering neemt ook de vorm aan van de Millenium Studios, waarin films uit het programma en belangrijke thema's van onze tijd worden belicht met bijzondere gasten! Deze debatten zijn live te volgen via Facebook Live.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Het Millenium Festival heeft altijd de ambitie gehad om door middel van documentaires de grote vragen en verschillende perspectieven van onze wereld aan de orde te stellen. Dit komt tot uiting in een selectie van films die onze blik vergroten, ons doen nadenken en op verschillende manieren een dialoog beginnen.


Hieronder ziet u een voorproefje van de belangrijkste thema’s die tijdens deze editie centraal staan en die wij de komende weken aan u zullen voorstellen:

 

DEMOCRATIE


“Democratie is niet een plek waar je een opdracht op basis van beloften krijgt en er vervolgens mee doet wat je wilt.” Winston Churchill

Hebben wij in de illusie gelooft dat democratie een politiek model is dat gebaseerd is op de soevereiniteit van het volk? Zijn de grondslagen en rechten waarop de democratie is gebaseerd nog even sterk als voorheen?

 

'A THOUSAND CUTS'

'PASSION - BETWEEN REVOLT AND RESIGNATION'

 

SAMEN LEVEN


“Alleen zijn we niet compleet, we zijn gemaakt om samen te zijn.” Virginia Woolf

Een positief aspect van de pandemie, die alle lagen van ons leven door elkaar heeft geschud, is dat het ons heeft laten zien hoe belangrijk menselijke relaties zijn.

 

'RADIOGRAPHY OF A FAMILY'

'MADY THE MODEL'

 

MILIEU


“De natuur is per definitie het levende complex waarin de mens uiteindelijk zijn rechtmatige plaats moet vinden, als hij niet door zijn eigen fouten wil worden uitgeroeid.” Pierre Rabhi

Bij het Millenium Festival heeft de bescherming van het milieu altijd centraal gestaan. Dit jaar zijn er opnieuw krachtige, aangrijpend en zelfs verontrustende documentaires over dit thema.

 

'THE STORY OF PLASTIC' 

➡ 'WOOD. GAME-CHANGERS UNDERCOVER'

 

MENSENRECHTEN


“Vrijheid en menselijke waardigheid moeten effectief zijn; je kan niet vrij leven als je niet over de juiste middelen beschikt.” Henri Leclerc

Hoe is het vandaag de dag gesteld met het respect en de waardigheid van de menselijkheid?  Van de bescherming van de individuele vrijheden tot de rechten van de werknemers, welke garanties hopen wij voor de toekomst van de moderne samenleving?

 

➡ 'DYING TO DIVORCE'

'BLOW IT TO BITS' 

 

WERELDEN


“De verscheidenheid van menselijke culturen mag niet leiden tot een gefragmenteerde of versnipperde waarneming.” Claude Lévi-Strauss

Voorbij onze microkosmos, over onze grenzen leven, ontwikkelen of overleven andere werelden, die ons direct of indirect beïnvloeden of veel meer op ons lijken dan we ons kunnen voorstellen.


'SCHOOL OF HOPE'

'BUREAU 39'

Back to news

Share page in:

More news