Millenium Festival homepage

Background media

Main content area - Film

Films

International Competition Human Rights

Belgian premiere 


Synopsis: 


De kolenmijn waar Tomaš vijfentwintig jaar heeft gewerkt, staat op het punt te sluiten. Gedwongen om de diepgang van het leven waaraan hij gewend was te verlaten, aanvaardt hij een opleidingsprogramma om computerprogrammeur te worden. Zal hij, 44 jaar oud, zijn plaats kunnen vinden in het digitale tijdperk? Welke veranderingen zal hij, geconfronteerd met de professionele uitdaging die hem wacht, ook op persoonlijk vlak moeten doorvoeren? Stap voor stap volgt A New Shift de transformatie van een man die door twijfel en hoop wordt bewoond, soms vol vertrouwen, soms ontmoedigd in de toekomst, en laat ons zien dat het leven een reeks van sterfgevallen en wedergeboorten is.