Millenium Festival homepage

Background media

Main content area - Film

Films

Prijsuitreiking Belgische competitie

20.06.2021 News

BELGISCHE COMPETITIE


BESTE FILM AWARD IN DE BELGISCHE COMPETITIE - toegekend door de jury van critici en gesteund door Triodos Bank

It's Night Outside door Léa Tonnaire & Caroline Guimbal

 

"Met zijn raadselachtig begin, wordt deze film geleidelijk ontdekt, door prachtige beelden. Het is een buitengewoon moment van zintuiglijke, existentiële en filosofische poëzie. De ontmoeting van deze drie personages, onwaarschijnlijk maar niettemin zeer hecht, in de marge van een spookstad (Kiev), biedt de gelegenheid een verloren generatie te portretteren, opgeofferd, en toch levend dankzij vriendschap, tederheid en verbeelding. Het is ook een reflectie over de leegte van de wereld en hoe je je daartegen kunt verzetten."SCAM AWARD VOOR BESTE SCENARIO


The Wakeful Sleeper door Boris Van Der Avoort 


"Een opmerkelijke combinatie van eruditie, gebaseerd op overvloedig voorafgaand onderzoek, en autobiografische introspectie, leidt dit betoverende werk ons, via droomachtige associaties en een grote vrijheid van toon, expressie en beeldspraak, naar een kennis van slaapstoornissen die zowel intellectueel als zintuiglijk is. Het evenwicht tussen vorm en inhoud is opmerkelijk: tussen waarneming, sensatie en kennis, neemt deze intelligente film ons mee op een fascinerende reis tussen het persoonlijke en het universele."SPECIALE VERMELDING VAN DE JURY


A Way Home door Karima Saïdi


"In de massa films die over intimiteit gaan, valt de documentaire van Karima Saïdi op door haar vernieuwende schriftuur, gekenmerkt door zowel terughoudendheid als grote vrijheid. Geconfronteerd met de onverbiddelijke ziekte van haar moeder, biedt de regisseur ons een ongelooflijk nauwkeurig verslag: een verslag dat ons zo dicht mogelijk bij de woorden tussen een moeder en haar dochter laat komen, terwijl het, dankzij het gebruik van bevroren beelden van deze lijdende vrouw, elke vorm van voyeurisme vermijdt die onvermijdelijk voortvloeit uit de aanblik van een lichaam en een ziel die aan het uitsterven zijn. Door het verhaal van haar familiegeschiedenis op te bouwen rond visuele flitsen, triviale details uit het dagelijkse leven, familiearchieven en herhalingen van vragen en antwoorden, brengt de regisseur het eigenlijke proces van het geheugen tot leven: dat van de fragmentatie van de werkelijkheid en de gedeeltelijke inscriptie in onze hersenen van de geografie van het heden".PUBLIEKSE AWARD 


China Dream door Hugo Brilmaker & Thomas Licata


"Op ieder moment kan ieder mens een gedeeltelijke of totale verandering van hart doormaken en zich bevinden als deze Chinese arts die zich op wonderbaarlijke wijze alleen verzet tegen de door de stoomwals van een totalitair systeem opgelegde onteigening, die door sommigen zo wordt gekoesterd! (...) De twee regisseurs Thomas Licata en Hugo Brilmaker sturen ons, als in een spiegel, het ontstellende, vervormde beeld van een droom die het Westen heel goed kent - de Amerikaanse droom." WEDSTRIJD JONGE BELGISCHE TALENTEN


SCAM PRIJS VOOR DE BESTE BELGISCHE HOOP - uitgereikt door Cinergie


Que no me roben los sueños door Zoé Brichau


"Voor de diversiteit van onderwerpen die frontaal en moedig worden aangepakt met professionaliteit en cinematografische toewijding. Deze film is zowel hard als zacht, ernstig en vrolijk, frontaal en verkwikkend."DE BESTE BELGISCHE HOOP PRIJS - Ondersteund door Triodos Bank


Family History door Mathilde Blanc 


"Voor de humor en discretie waarmee ze een intiem onderwerp aanpakte, een delicate situatie de-dramatiseerde en een lichte, grappige en toch diepgaande film maakte."

Back to news

Share page in:

More news

Ciné-Club de la saison 2021-2022

26.09.2021

A New Shift de Jindrich Andrs. Jeudi 14 octobre à 19h.  Cinéma Galeries (Galeries de la Reine 26 à 1000 Bruxelles). Le film sera suivi d’un débat sur les bouleversements structurels dans le monde du travail