Millenium Festival homepage

Background media

Main content area - Film

Films

Filming the SDG's

28.01.2020 News

Filming the SDG's 


Een nationaal educatief project voor jongeren van 8 tot 26 jaar oud dat zich richt op duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) en meer specifiek op klimaatverandering, sociale ongelijkheid, onderwijs en samenleven.

Het doel is om bij te dragen aan de reflectie en de mobilisatie van de jeugd door middel van cultuur, maar ook om de dialoog met de beleidsmakers te genereren.. Wat zijn SDG's? 

Deze doelstellingen zijn in 2015 vastgesteld door de 193 landen die deel uitmaken van de Verenigde Naties. Ze vertegenwoordigen een verbintenis van hun kant om in de komende vijftien jaar (2030) drie mondiale doelen te bereiken: het beëindigen van extreme armoede, het bestrijden van ongelijkheid en onrechtvaardigheid, en het aanpakken van de klimaatverandering. Ontdek hier de 17 doelstellingen.


. Een educatief project in verschillende fasen : 

Een eerste fase van ONLINE trainingen in mei/juni, andere trainingen met specialisten, een videowedstrijd en de FSDG's-dag in november met de prijsuitreiking en een ontmoeting tussen jongeren en beleidsmakers. 


. Training in video's - Mei 2020

Wij bieden videotrainingen aan voor twee leeftijdsgroepen: 8-12-jarigen en 13-18-jarigen.

Ze bevatten verschillende video's, ficties of documentaires, elk gevolgd door een vragenlijst om hen te helpen het onderwerp te begrijpen en hun denken te ontwikkelen. 

Om de jongeren voor te bereiden worden verschillende thema's behandeld om een globale visie op oplossingen voor het milieu te verwerven, maar ook om zich bewust te worden van de realiteit en de economische ongelijkheden van andere landen, het belang van de onderlinge verbondenheid in de geglobaliseerde wereld, alsook de gevolgen van overconsumptie. 

>> Toegang tot de opleidingen hier


In de toekomst zullen verdere opleidingen worden georganiseerd. Zij zullen betrekking hebben op verschillende niveaus van vaardigheden - thematisch, creatief, technisch, enz. - en zullen gebaseerd zijn op verschillende thema's. Ze zullen jongeren in staat stellen om kennis te verwerven, maar ook om hun ideeën te ontwikkelen en te structureren en om zich voor te bereiden op de dialoog met beleidsmakers. 


. De opleidingen

Organiseren van screenings en discussies met specialisten en kunstenaars om: jongeren te sensibiliseren en te inspireren met verschillende vormen van audiovisuele expressie, jongeren te helpen hun ideeën te structureren, de problemen en vraagstukken van milieuduurzaamheid beter te begrijpen en effectieve oplossingen te vinden. 

Door middel van registratie zullen verschillende informatie- en opleidingsfasen ter beschikking worden gesteld aan de jongeren.. De videowedstrijd
Het doel van de wedstrijd is om zich uit te spreken over duurzame ontwikkeling door middel van een eerste filmisch ontwerp. Een video van 1 tot 14 minuten, fictie of documentaire, naar keuze, over een van de volgende onderwerpen: opwarming van de aarde, het verdwijnen van de biodiversiteit, verantwoorde consumptie, interactie en onderlinge afhankelijkheid in de wereld. We moedigen films aan die oplossingen, alternatieven en constructieve reflectie over deze kwesties bieden; films die nadenken over hoe ze kunnen bijdragen aan een gezond milieu, duurzame ecologie en een toekomst voor alle soorten. Wij zijn van mening dat de jeugd de dragers zijn van nieuwe ideeën en dat hun opvattingen het verdienen om gehoord te worden.


. Dag met beslissers en prijsuitreiking

Deze dag vindt plaats op 12 november in Flagey en heeft als doel jongeren te begeleiden, docenten, partners en een groot netwerk van medewerkers te mobiliseren. Verschillende beleidsmakers zullen ook deelnemen aan deze bijeenkomst om contact te leggen met de jongeren en te praten over hun ideeën en verwachtingen.

Er zullen verschillende stands worden opgezet om oplossingen voor een duurzaam milieu te bevorderen.
Gedurende de hele dag zullen er workshops over verschillende thema's voor de bescherming van het milieu worden gehouden. De dag wordt afgesloten met de prijsuitreiking met kunstenaars en muzikanten. De beste video's zullen worden bekroond.

>> Registratie voor de FTSDG's dag van november 2020Back to news

Share page in:

More news

Uitstel van het festival

16.07.2020 a

Het hele festivalteam betreurt het om aan te kondigen dat de 12e editie van het Milleniumfestival is uitgesteld vanwege de verspreiding van COVID19.
Het Millenium Festival zal zijn 12e editie organiseren van 16 tot 25 oktober 2020. 
De teamleden zijn telewerken en zijn per e-mail bereikbaar.

Docs for climate

02.02.2020 s

“Docs for climate”, zijn sterke documentaires over actuele milieuvraagstukken, die vanuit verschillende gezichtspunten worden bekeken. Maar het is ook een kans om deel te nemen aan grote discussies over onze consumptie, klimaatrechtvaardigheid, biodiversiteit, klimaatmigratie,...