Millenium Festival homepage

Background media

Main content area - Film

Films

International Competition Living Together

Belgian premiere


Synopsis :


Ayi is 50 jaar oud, met lachende ogen en haar haar dat op haar rug valt. Zij is afkomstig uit een plattelandsprovincie in Oost-China en beschikt niet over een verblijfsvergunning op grond waarvan zij legaal in Shanghai zou kunnen werken. Toch kookt ze al 20 jaar op straat in het hart van een wijk in Sjanghai die op de nominatie staat om vernietigd te worden. Ayi, omringd door andere bewoners die net als zij proberen in hun levensonderhoud te voorzien en zich aan de controle van de gemeentepolitie te onttrekken, is de schakel in een keten van solidariteit tegenover een macht die in een ultramoderne stad ongezond geachte praktijken wil uitroeien en een ongewenste bevolking wil verdrijven.